Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

O la matou itulau tufatufa lenei e faataatia ai le faamatalaina ma ituaiga o faasoesa, faamalosiga mo pulegaluega ma laasaga e fai e tagata faigaluega pe afai e oo i ni faasoesa tau faigausuga, ma e maua i gagana Igilisi ma le Sepaniolo.

O le faasoesa faafaigausuga o se faailoga itupa faasolitulafono e aofia ai faatosina faafaigausuga e le taliaina, faailo o mana’oga mo faigausuga, ma isi upu poo gaoioiga e autu i faigausuga. O ituaiga faasoesa tau faigausuga uma e solitulafono, ma e ono molia ai pulegaluega i nei amioga pe afai latou te le faia ni laasaga talafeagai e faafetaui ai. E tatau i pulegaluega ona:Tulafono Faasoesā Tau Faigāusuga

  • Avatu ala o faagasologa e ripoti ai faaseā a tagata faigaluega ua oo i faasoesa tau faigausuga;
  • Iloilo vave ma mae’ae’a ni tagi faaseā i faasoesa tau faigausuga; ma
  • Vave faatino gaoioiga ia aoga e taofia ai nisi faasoesa faafaigausuga i le nofoaga o galuega.

E avatu foi i le itulau tufatufa laasaga mo tagata faigaluega pe afai latou te molimauina pe oo i ni faasoesa tau faigausuga. Ina ia faafetaui lenei amioga faasolitulafono, e tatau i tagata faigaluega ona:

  • Ta’u i lē o loo faia le faasoesa poo lona pule e te lē fiafia i le amioga faatupu ita.
  • Ripoti loa le faasoesa i pulegaluega poo le matagaluega o puna’oa tagata; ma/pe

Ripoti le faasoesa i ofisa nei o le malo:  Washingtone State Attorney General’s Office (Ofisa Loia Sili Setete o Uosigitone), le  Washington State Human Rights Commission (Komisi o Aia Tatau a Tagata Setete o Uosigitone), , ma/poo le  U.S. Equal Employment Opportunity Commission (Komisi o Avanoa Tutusa i Galuega U.S.).