Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

ILOA OU AIĀ TATAU FAATAGATĀNUU


FAAFAIGOFIE MO FAFINE MA’ITAGA MA FAASUSU TAMAITI


TULAFONO FAASOESA TAU FAIGAUSUGA


FAIR CHANCE ACT (Faaaogaina o Faamaumauga o Solitulafono i le Faafaigaluegaina)


SB 5160 (Puipuiga o Mautotogi, Fuafuaga o le Toe totogi)


Porokalama Fofō Faatula’i Ese


Faaaliga Sefulufa-Aso Totogi le Fale pe Tuua le Nofoaga


Tulafono a le Setete o Uosigitone mo Fesoasoani Fa'ameaalofa


Fa'atonuga mo le Tu'uina atu o Uluai Samania ma Fa'asea


Tulafono Tau Fa'aofi o le Fale 2064 -- Pepa Fa'atumu o Fa'amatalaga Fa'ailoaina o Tupe Totogi e sui tulaga i Tupe Teu Fa'aagaga


ILOA OU AIA TATAU Reproductive Health Care (Fa’afeusua’iga Tausiga Soifua Maloloina)


Lipoti o le Washington Youth Safety and Well-being Tipline - Novema 2022

Talu mai Aokuso 2021, o loo galue le Washington State Attorney General’s Office (AGO, Ofisa o le Loia Sili i le Setete o Uosigitone) i le fausiaina o le polokalame o le Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Pe a fa'aalia sa'o, o lenei polokalame o le a tali atu i se vaega lautele o fautuaga e fesoota'i i le saogalemū ma le soifua manuia, e aofia ai ma faiga fa'apalopalo, pule i le ola, faiga sauā taufa'amata'u, ma sauaga fa'afeusua'iga. Ua 'oto'otoina e le Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Saogalemū o Tupulaga Talavou ma Fa’amatalaga Fa’afautuaga mo le Soifua Manuia i Uosigitone) se Lipoti o le galuega sa fa'atautaia e le AGO i le tausaga ua mavae, e aofia ai galuega fa'asolo o le Tipline Advisory Committee (Komiti Faufautua mo Fa'amatalaga Fa'afautuaga), galuega fesoasoani atu ma fa'atasiga, fa'apea ma le vaaiga taula'i a tupulaga talavou mo le polokalame.


Fa'ata'ita'iga o Faiga Fa'avae o le Fa'aaogaina o le Malosiaga 

Fa'aaogaina o Lipoti e Faia Fa'amalosi, Su'esu'ega & Iloiloga Auala Sili mo Fa'atinoga

Fa'amatalaga: Fa'aaogaina o le Malosiaga Fa'aletino i le Fa'afoeina o Fa'afitauli i Nofoaga Tumutumu Auala Sili ona Lelei


 

Afai e te manaomia ni auaunaga faamatala pe faaliliu, faamolemole faafesootai mai i le (360) 753-6200 ma fesili mo le laina mo gagana.

E iai sau faaseā e uiga i se pisinisi poo se kamupani o loo tuuina atu auaunaga? Valaau mai le Punaoa So’oupu mo Tagata Faatau poo le Consumer Resource Center i le 1-800-551-4636 poo le 1-206-464-6684; 1.800.833.6388 (Auaunaga a le Sitete o Uasigitone mo tagata e faaletonu le faalogo).