Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Các cơ quan dịch vụ có thể ngừng cung cấp năng lượng, nước cho người dân Washington từ ngày 30 tháng 9

OLYMPIA — Tổng Chưởng Lý Bob Ferguson đang cung cấp hướng dẫn cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích có các khoản nợ quá hạn và đang gặp nguy cơ bị ngừng dịch vụ tiện ích. Lệnh tạm hoãn ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích trên toàn tiểu bang sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9.

Theo hồ sơ của cơ quan tiện ích, trong tháng 6, có hơn 280,000 người có các hóa đơn quá hạn từ năm cơ quan tiện ích thuộc sở hữu chủ đầu tư ở tiểu bang. Con số tổng đó tương tự như con số vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2020, khoản nợ quá hạn của mọi người chỉ hơn $39 triệu. Tính đến tháng 6, con số đó đã tăng hơn gấp đôi và vượt quá $80 triệu. Gần $54 triệu của tổng khoản nợ đó là các hóa đơn quá hạn từ 90 ngày trở lên.

Trong tháng 6 này, năm công ty năng lượng có số lượng khách hàng có hóa đơn quá hạn như sau:

  • Avista có 36,973 khách hàng
  • Cascade Natural Gas có 16,051 khách hàng
  • Northwest Natural Gas có 12,300 khách hàng
  • Pacific Power có 24,110 khách hàng
  • Puget Sound Energy có 191,925 khách hàng

Ông Ferguson cho biết: “Khi chúng ta đang thoát ra khỏi đại dịch, chúng ta cần nhớ rằng có nhiều cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Người dân Washington cần biết rằng có hỗ trợ nếu họ đang trễ hạn thanh toán các dịch vụ tiện ích của mình. Không ai đáng bị ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích. Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục đứng lên vì những người dân đã đóng thuế cho Washington”.

Những gì cần làm

Nếu quý vị đang trễ hạn thanh toán hóa đơn năng lượng hay nước hoặc phải đối mặt với việc bị ngừng cung cấp sau ngày 30 tháng 9:

  • Hãy gọi điện thoại cho nhà cung cấp dịch vụ năng lượng và nước của quý vị để hỏi về chương trình nào thích hợp nhất cho trường hợp của quý vị
  • Các gia đình và cá nhân có thu nhập bằng 200% Mức Nghèo Đói Liên Bang có thể được nhận hỗ trợ hóa đơn là $2,500 mỗi năm
  • Các cơ quan tiện ích phải miễn phí trả chậm cho đến ngày 29 tháng 3 năm 2022
  • Các nhà cung cấp không được ngừng dịch vụ của bất kỳ ai đang tìm kiếm hỗ trợ chi trả hóa đơn khí gas hoặc hóa đơn tiền điện của họ Ủy ban tiện ích tiểu bang có thể phạt tiền các công ty vi phạm điều luật đó.

Đầu năm nay, Washington Utilities & Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Vận Tải & Dịch Vụ Tiện Ích Washington) đã yêu cầu các cơ quan tiện ích năng lượng của tiểu bang — Avista, Cascade Natural Gas, Northwest Natural Gas, PacifiCorp và Puget Sound Energy — tạo lập các chương trình cứu trợ hóa đơn COVID-19 tạm thời. Điều này mang đến kết quả là có hơn $40 triệu trong quỹ hỗ trợ mới dành cho các khách hàng tiêu dùng năng lượng.

Cách liên hệ cơ quan tiểu bang

Người dân Washington có thể tìm hiểu thêm về các hỗ trợ sẵn có và những gì cần làm nếu đang trễ hạn thanh toán và phải đối mặt với việc bị ngừng cung cấp bằng cách liên hệ WUTC qua email consumer@utc.wa.gov hoặc gọi cho đường dây nóng của WUTC theo số 1-888-333-WUTC (9882). Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.utc.wa.gov/CovidHelp.

Khách hàng cũng có thể liên hệ với Public Counsel Unit (Đơn Vị Cố Vấn Pháp Luật Công Cộng) của Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) để tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ bằng cách gọi theo số (206) 464-7744 hoặc gửi email đến utility@atg.wa.gov.

Public Counsel Unit đại diện cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ của các công ty điện lực, khí đốt tự nhiên, nước và viễn thông do tiểu bang quản lý và khách hàng của các công ty vận tải do UTC quản lý. Public Counsel vận động hỗ trợ cho các khách hàng với UTC và các tòa án về các vấn đề liên quan đến mức giá, sát nhập, thực hành kinh doanh, chất lượng dịch vụ, hiệu quả năng lượng, an toàn và chính sách.

-30-

 

Tổng Chưởng Lý Washington phục vụ người dân và tiểu bang Washington. Là hãng luật lớn nhất tiểu bang, Attorney General’s Office cung cấp đại diện pháp lý cho mọi cơ quan tiểu bang, hội đồng và ủy bang ở Washington. Ngoài ra, Văn Phòng phục vụ trực tiếp cho người dân bằng cách thực thi các luật bảo vệ người tiêu dùng, quyền công dân, và bảo vệ môi trường. Văn Phòng cũng khởi tố các vụ bạo hành người cao tuổi, gian lận Medicaid, và xử lý các vụ án tội phạm bạo lực tình dục ở 38 trên 39 quận của Washington. Truy cập www.atg.wa.gov để tìm hiểu thêm.

Liên Hệ Truyền Thông:

Brionna Aho, Giám Đốc Truyền Thông, (360) 753-2727; Brionna.aho@atg.wa.gov

Liên hệ chung: Nhấp vào đây

Topic: