Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Các nhân viên tư vấn về nhà ở sẽ giải thích các chương trình bảo vệ mới của liên bang cho chủ nhà bắt đầu từ ngày 31 tháng 8

 

OLYMPIA — Sau khi lệnh tạm hoãn tịch thu nhà hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 7, Tổng Chưởng Lý Bob Ferguson hiện đang cung cấp hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ cho các chủ nhà ở Washington về các dịch vụ tư vấn nhà ở có thể sử dụng. Ông Ferguson khuyến khích các chủ nhà cần phải hành động ngay để tìm hiểu về các tùy chọn sau lệnh tạm hoãn nào mà họ có thể có dựa trên kiểu khoản vay của họ. Các nhân viên tư vấn về nhà ở có thể hỗ trợ các chủ nhà tìm hiểu các chương trình hỗ trợ và quy tắc mới của liên bang, có hiệu sau khi kết thúc tháng 8 nhằm giúp họ giữ được căn nhà của mình.

Các chủ nhà có thể cần giúp đỡ để hiểu rõ các tài liệu thế chấp của họ hoặc các tùy chọn mà họ có trước khi thảo luận cùng nhân viên dịch vụ thế chấp của họ. Washington Homeownership Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Cho Chủ Nhà Ở Washington) có cung cấp các nguồn lực hỗ trợ miễn phí hoặc chi phí thấp, bao gồm tư vấn nhà ở, tại địa chỉ https://www.homeownership-wa.org/ hoặc theo số điện thoại 1-877-894-HOME (4663).

Các quy tắc mới của Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng) có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 sẽ yêu cầu các nhân viên dịch vụ cung cấp thêm các tùy chọn sau lệnh tạm hoãn cho các chủ nhà.  Đối với một số chủ nhà, các tùy chọn này có thể bao gồm:

  • Nộp đơn đăng ký giảm lãi suất khoản vay của họ
  • Kéo dài thời hạn vay của họ
  • Giảm khoản thanh toán hàng tháng của họ

Các nhân viên dịch vụ không tuân thủ theo điều này có thể vi phạm Consumer Protection Act (Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng) của Washington do Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) thực thi.

“Hiện có nhiều tùy chọn dành cho các chủ nhà đang cần hỗ trợ để họ không phải mất đi ngôi nhà của mình,” ông Ferguson nói. “Các chủ nhà đang gặp các khó khăn về tài chính nên liên hệ với nhân viên tư vấn về nhà ở miễn phí ngay hôm nay. Mọi người có nhiều tùy chọn mở rộng để nhận được sự hỗ trợ họ cần.”

Một nghiên cứu của Harvard University cho thấy có đến 2.3 triệu chủ nhà vẫn đang tham gia trong chương trình tạm hoãn trả khoản vay thế chấp còn hiệu lực vào đầu năm 2021 và 1.9 triệu người trong số họ đang bị trễ hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên. Khoảng 7 triệu chủ nhà, 14 phần trăm của tất cả những người có tài sản thế chấp trên khắp quốc gia, đã tham gia vào chương trình tạm hoãn trả khoản vay trong đại dịch nhưng có 4.8 triệu người đã rời các chương trình đó trước tháng 3.

Biết về các quyền của quý vị và tránh các vụ lừa gạt có thể xảy ra

Các quy tắc mới của CFPB áp dụng cho các khoản thế chấp trên nơi cư trú chính của chủ nhà. Một số bảo vệ cụ thể dành cho các chủ nhà được CFPB cung cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Các điều chỉnh và chương trình thanh toán sẽ khác nhau dựa vào loại thế chấp mà người vay có. Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể giúp chủ nhà xác định loại khoản vay họ có và giải thích về các tùy chọn.

Luật tiểu bang yêu cầu bên cho vay thông báo trước khi tịch thu nhà cho người vay về các tư vấn có thể sử dụng và các hòa giải tiềm năng. Nhân viên tư vấn về nhà ở hoặc luật sư phải giới thiệu cho bất kỳ chủ nhà nào có ý muốn tham gia vào một chương trình hòa giải.

Với các quy tắc mới và sự hoang mang, những kẻ lừa gạt có thể lợi dụng tình huống này. Các công ty có thể tuyên bố rằng họ có thể giúp chủ nhà nhận được cứu trợ thế chấp, dừng tịch thu nhà hoặc nhận được giá trị thực từ căn nhà của họ. Hãy cảnh giác những người muốn thu phí trả trước, đảm bảo các kết quả, yêu cầu quý vị ký giấy sang tên nhà hoặc thanh toán khoản vay thế chấp trực tiếp cho họ. 

Nếu quý vị tin rằng mình đã là nạn nhân của “lừa đảo cứu hộ tịch thu nhà”, hãy gọi cho Washington State Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý của Tiểu Bang Washington) theo số 1-800-551-4636 hoặc nộp đơn khiếu nại cho văn phòng trực tuyến hoặc bằng văn bản, bằng cách truy cập http://www.atg.wa.gov/FileAComplaint.aspx.

Department of Financial Institutions (DFI, Sở Tài Chính) có thêm các thông tin về chương trình và lời khuyên chung của sở dành cho chủ nhà tại đây: https://dfi.wa.gov/homeownership/ 

Các chủ nhà cũng có thể truy cập Homeowner Assistance Fund của Department of Commerce (Sở Thương Mại) để xem liệu chủ nhà có đủ điều kiện để được hỗ trợ hay không: https://www.commerce.wa.gov/homeowner-assistance-fund/

-30-

 

Tổng Chưởng Lý Washington phục vụ người dân và tiểu bang Washington. Là công ty luật lớn nhất tiểu bang, Attorney General’s Office cung cấp đại diện pháp lý cho mọi cơ quan tiểu bang, hội đồng và ủy bang ở Washington. Ngoài ra, Văn phòng phục vụ trực tiếp cho người dân bằng cách thực thi các luật bảo vệ người tiêu dùng, quyền công dân, và bảo vệ môi trường. Văn phòng cũng khởi tố các vụ bạo hành người cao tuổi, lừa gạt Medicaid, và xử lý các vụ án tội phạm bạo lực tình dục ở 38 trên 39 quận của Washington. Truy cập www.atg.wa.gov để tìm hiểu thêm.

Liên Hệ Truyền Thông:

Brionna Aho, Giám Đốc Truyền Thông, (360) 753-2727; Brionna.aho@atg.wa.gov

Liên hệ chung: Nhấp vào đây

Topic: