Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

BARO XAQUUQDAADA MADANIGA AH


HAWL FUDUDAYNTA HAWEENKA UURKA LEH IYO KUWA NAASKA NUUJINAAYA


SHARCIGA XADGUDUBKA GALMADA


FAIR CHANCE ACT (Adeegsiga Xogta Diiwaanka Danbiga loo adeegsado Shaqaalaysiinta dadka)


SB 5160 (Ilaalinta Kireystayaa, Qorshayaasha dib u bixinta)


Barnaamijka Duulista ee Maxkamadeynta Ka Saarida Maxkamada Sare


Ogaysiiska Afar iyo Tobanka Maalin ee Bixinta Kirada ama Guriga Ka Guurista


Xog dheeraad ah ka ogoow shaqada Public Counsel ee u doodista macaamiisha shirkadaha adeegyada korontada, gaaska, biyaha ee xafiisku maamulo, iyo sidoo kale shirkadaha isgaarsiina iyo gaadiidka.


Sharciga Charity Care ee Gobalka Washington


Tilmaamaha loogu talagalay U Adeegida U Yeerida Asalka ah iyo Dacwadda


Sharciga Baarlamaanka 2064 -- Foomka Shaacinta ee Qarashka Badelka u ah Dabaajiga Buuxa ee Kirada


BARO XUQUUQDAADA Daryeelka Caafimaadka Taranka


Warbixinta Washington Youth Safety and Well-being Tipline Nofeembar 2022

Warbixinta, Baaritaanka iyo Dib U eegista Adeegsiga Xooga Farsamooyinka Ugu Fiican

Isticmaalka Xoogga Jireed ee Maaraynta Dhacdooyinka Dadku kusoo xoomeen Farsamooyinka Ugu Fiican 


 

Lagasoo bilaabo Agoosto 2021, Washington State Attorney General’s Office (AGO, Xafiiska Garyaqaanka Guud ee Gobalka Washington) ayaa ka shaqaynaayay abuurista barnaamijka Laynka Badqabka iyo Faya-dhawrka Dhallinta Washington (Washington Youth Safety and Well-being Tipline). Marka uu hawada soo galo, barnaamijkaan ayaa ka jawaabi doona noocyada kaladuwan ee tilmaamaha la xariira badqabka iyo faya dhawrka dhalinyarada, ayna ku jiraan xoog sheegashada, isdilka, hanjabaadaha rabshada ku dhisan, iyo xadgudubka galmada. Warbixinta Washington Youth Safety and Well-being Tipline waxay soo koobaysaa shaqada AGO fuliyay sanadkii lasoo dhaafay, ayna ku jirto hormarka laga sameeyay Tipline Advisory Committee (Gudiga Talo bixinta Tipline), shaqada wacyi gelinta iyo baahinta, iyo higsiga dhalinyarada ee barnaamijka


Isticmaalka Xoogga Jireed ee Maaraynta Dhacdooyinka Dadku kusoo xoomeen Farsamooyinka Ugu Fiican


Waaxda Difaaca Bii'ada

 

Haddii aad u baahan tahay adeegyada turjumaada iyo turjumaan, fadlan nagala soo xariir (360) 753-6200 kadibna codso laynka luuqadaada.

Ma qabtaa cabasho ku saabsan ganacsi ama adeeg bixiye? Ka wac Xarunta Caawimaad Macaamisha 1-800-551-4636 ama 1-206-464-6684; 1.800.833.6388 (Adeega gudbinta Codka dadka maqalka naafada ka ah ee Washington State Relay)