Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Attorney General’s Environmental Protection Division (EPD, Phòng Bảo Vệ Môi Trường của Tổng Chưởng Lý) là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ cư dân Washington và môi trường bằng cách đưa ra xét các vụ kiện dân sự và hình sự thay mặt cho tiểu bang theo thẩm quyền của Tổng Chưởng Lý. Tổng Chưởng Lý Ferguson đã đặt ưu tiên quản lý của mình là bảo vệ môi trường. Từ năm 2013, ông đã đưa ra các vụ truy tố tội phạm về môi trường, kết án hơn 35 vụ án hình sự và thu gần $5 triệu tiền phạt cũng như lệnh bồi thường. Environmental Protection Division cũng giải quyết các vụ kiện dân sự quan trọng theo luật liên bang và tiểu bang, nhắm tới những hoạt động gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường. Những vụ kiện đó đã thu về hơn $95 triệu để trợ giúp cư dân Washington và môi trường, bao gồm việc hỗ trợ công việc bảo vệ môi trường tại Văn Phòng Tổng Chưởng Lý.

Theo luật tiểu bang, Tổng Chưởng Lý bổ nhiệm Trợ Lý Tổng Chưởng Lý từ Environmental Protection Division để đảm nhận vai trò Cố Vấn Môi Trường, đại diện cho công chúng và quyền lợi của họ trong công tác bảo vệ môi trường khi đề xuất phát triển các cơ sở năng lượng lớn, phi thủy điện ở Tiểu Bang Washington.


Tuyên Truyền Bảo Vệ Môi Trường

Nỗ Lực Amicus

Đối tác của Earth v. Haaland (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia (Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho Quận Columbia)) Washington đã chỉ đạo cuộc thảo luận ngắn gọn amicus giữa nhiều tiểu bang, lập luận rằng National Environmental Policy Act (Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia) yêu cầu phải phân tích phát thải khí nhà kính đối với vụ buôn bán lớn dầu và khí.

Minnesota v. American Petroleum Institute, et al (U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit (Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ Khu Vực 8)) Washington đã chỉ đạo cuộc thảo luận ngắn gọn amicus giữa nhiều tiểu bang, lập luận rằng các khiếu nại theo luật tiểu bang do tiểu bang đưa ra tòa án tiểu bang chống lại các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch và hiệp hội thương mại có thể không bị các bị cáo bác bỏ trước Federal Court (Tòa Án Liên Bang).

Oceana v. Ross (U.S. District Court for the Central District of California (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung Tâm California)) Washington đã đệ trình bản tóm tắt amicus để hỗ trợ cho vụ kiện Chính Quyền Trump từ chối thông qua quy tắc được đề xuất của Pacific Regional Fishery Council, quy tắc này sẽ thiết lập giới hạn cứng đối với sản lượng không mong muốn có nguy cơ tuyệt chủng trong nghề đánh bắt cá kiếm Thái Bình Dương bằng lưới kéo. Tòa ủng hộ bản tóm tắt của Tiểu Bang. Khi kháng cáo, Tiểu Bang được trao tư cách Người Kháng Cáo-Can Thiệp, sau đó chính phủ liên bang đã rút kháng cáo của mình.
Nhấp vào đây để đọc bản tóm tắt.

The Wilderness Society, et al. v. Trump, et al.; Grand Staircase Escalante Partners, et al. v. Trump, et al. (U.S. District Court for the District of Columbia (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia)) Washington đã chỉ đạo nỗ lực amicus giữa các tiểu bang ủng hộ vụ kiện các tuyên bố của Tổng Thống Trump về việc giảm đáng kể quy mô của Grand Staircase-Escalante và Bears Ears National Monuments ở Utah. Washington và 10 tiểu bang khác cho rằng việc giảm quy mô các di tích đã vượt quá quyền hạn của Tổng Thống và đi ngược lại với mục đích của Antiquities Act (Đạo Luật về Di Tích) năm 1906, ủy quyền cho Tổng Thống coi việc bảo tồn tài nguyên khảo cổ học, lịch sử và khoa học của quốc gia như là các di tích quốc gia. Họ cũng cho rằng việc thu hồi lệnh của Tổng Thống Trump đã phá vỡ quan hệ giữa các tiểu bang và chính phủ liên bang về việc quản lý khu vực đất liền liên bang giữa biên giới các tiểu bang.
Nhấp vào đây để đọc bản tóm tắt.

California v. Office of Natural Resource Revenue; California v. Bureau of Land Management (U.S. District Court for the Northern District of California (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California) Washington đã chỉ đạo nỗ lực amicusgiữa các tiểu bang trong việc ủng hộ vụ kiện 2 nỗ lực bãi bỏ quy tắc bất hợp pháp của United States Department of Interior (Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ). Cả hai vụ kiện đều liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp Administrative Procedures Act (Đạo Luật Quản Lý Hành Chính) để bãi bỏ quy định liên quan đến khai thác than trên đất liên bang và quy định giảm thiểu lượng khí mêtan được thải ra trong quá trình khai thác dầu và khí. Trong cả hai vụ kiện, tòa án đã không chấp nhận các hành động bị kiện.

Thư Ý Kiến

Quy định được đề xuất của Chính Quyền Trump nhằm làm suy yếu việc thực thi National Environmental Policy Act (Ngày 10 tháng 3 năm 2020) Washington, cùng với California, New York và D.C., đã đứng ra viết thư ý kiến của các tiểu bang phê phán đề xuất bất hợp pháp và không được hỗ trợ của Chính Quyền Trump làm giảm công tác bảo vệ môi trường đáng kể bằng cách sửa đổi các quy định lâu đời của National Environmental Policy Act (NEPA, Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia). NEPA là luật môi trường đảm bảo các cơ quan liên bang đưa ra quyết định thông suốt dựa trên các ý kiến đóng góp từ công chúng và xem xét cẩn thận các tác động đối với sức khỏe công chúng và môi trường.
Nhấp vào đây để đọc thư.

Oil and Gas Leasing Program (Chương Trình Cho Thuê Dầu Mỏ Và Khí Đốt) của BLM cho Vùng Đồng Bằng Duyên Hải Arctic National Wildlife Refuge (ngày 13 tháng 3 năm 2019) Washington đã dẫn đầu một liên minh đa bang gửi ý kiến về dự thảo Environmental Impact Statement (Tuyên Bố Tác Động Môi Trường) trong kế hoạch của Chính Quyền Trump nhằm cho phép khai thác dầu mỏ và khí đốt ở vùng ven biển Arctic National Wildlife Refuge.
Nhấp vào đây để đọc thư.

Đề Xuất của EPA Nhằm Làm Suy Yếu Vai Trò của Tiểu Bang trong Việc Chứng Nhận Clean Water Act theo Mục 401 (ngày 21 tháng 10 năm 2019) Washington đã dẫn đầu liên minh gồm 22 tiểu bang gửi ý kiến về các quy định đề xuất của Environmental Protection Agency (EPA, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) nhằm làm suy yếu vai trò mà Clean Water Act (Đạo Luật Nước Sạch) giao cho các tiểu bang để giúp họ bảo vệ nguồn nước.
Nhấp vào đây để đọc thư.

Quý vị muốn nhận thông báo về những diễn biến tiếp theo đối với các vấn đề môi trường?
Nhấp vào đây!


Bảo Vệ Môi Trường ở Washington

Các Vụ Việc Tiêu Biểu

Washington v. Crown Resources (U.S. District Court for the Eastern District of Washington (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Đông của Washington)) Vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, Washington đã kiện 2 công ty khai thác vàng vì vi phạm Clean Water Act (Đạo Luật Nước Sạch) và xả thải các hợp chất ô nhiễm vượt mức cho phép vào các con sông trong Quận Okanogan chảy vào sông Kettle. Vụ việc khẳng định rằng các công ty đã nhiều lần vi phạm Clean Water Act và Washington Water Pollution Control Act (Đạo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước của Washington) trong suốt 6 năm, không tuân thủ theo giấy phép chất lượng nước và kiểm soát ô nhiễm từ mỏ. Mỏ này thải các chất độc hại như amiang và chì vào những con sông gần đó. Những chất này gây hại cho con người, hệ sinh thái nước và các loài cá như cá hồi. Tòa án từ chối đề nghị huỷ bỏ vụ kiện của các công ty khai thác vàng và đã đưa ra quy định rằng Crown Resources phải chịu trách nhiệm cho hơn 3.000 lần vi phạm mỗi tháng đối với giấy phép nước sạch. Vấn đề này vẫn đang chờ giải quyết tại tòa án liên bang trong khi chính phủ liên bang xem xét lại các hành động của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington et al. v. Bernhardt (U.S. District Court for the District of Alaska (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Alaska)) Vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, Washington dẫn đầu liên minh gồm 15 tiểu bang phản đối việc chính phủ liên bang mở Coastal Plain of the Arctic National Wildlife Refuge nhằm phục vụ hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt. Coastal Plain là kho báu quốc gia rộng 1,6 triệu mẫu Anh, có tầm quan trọng sinh học cực kỳ lớn với hàng trăm loài, bao gồm cả tuần lộc, gấu Bắc Cực sắp tuyệt chủng và hàng triệu loài chim di cư từ 6 châu lục và qua 48 tiểu bang. Đây là khu vực linh thiêng đối với người thổ dân Gwich'in và đặc biệt dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu, làm mỏng lớp băng biển và tan băng vĩnh cửu trong khu vực. Vụ kiện khẳng định rằng kế hoạch khai thác vi phạm nhiều đạo luật, bao gồm Administrative Procedure Act (APA, Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính), National Environmental Policy Act (NEPA, Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia), National Wildlife Refuge System Administration Act (Refuge Administration Act (Đạo Luật Quản Lý Hệ Thống Nơi Trú Ẩn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia, Đạo Luật Quản Lý Nơi Trú Ẩn)), Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA, Đạo Luật Bảo Tồn Đất Vì Quyền Lợi Quốc Gia Alaska) và Tax Cuts and Jobs Act (Đạo Luật Cắt Giảm Thuế và Việc Làm) năm 2017 (Tax Act). Trong số nhiều vi phạm bất hợp pháp, cơ quan quản lý đã không thực hiện đánh giá môi trường đầy đủ và không xem xét chặt chẽ các tác động của kế hoạch khai thác đến các loài chim di cư, phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Vụ việc vẫn đang chờ giải quyết tại tòa án liên bang trong khi chính phủ liên bang xem xét lại các hành động. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington et al. v. Council on Environmental Quality (U.S. District Court for the Northern District of California (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California)) Washington và California dẫn đầu liên minh gồm 27 tiểu bang, khối thịnh vượng chung, lãnh thổ, quận và thành phố phản đối chính phủ liên bang về các quy định mới điều chỉnh National Environmental Policy Act (Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia). Những quy định này loại bỏ hoặc giảm bớt giám sát môi trường đối với các quyết định quan trọng của liên bang và sẽ gây hại cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của Washington. Vụ kiện lập luận rằng các quy định mới này bỏ qua một cách trái phép các nguyên tắc ra quyết định sáng suốt, trách nhiệm giải trình công khai và bảo vệ môi trường, vi phạm NEPA và Administrative Procedure Act (Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính), ngăn các cơ quan liên bang áp dụng các quy định vi phạm luật hoặc được thực hiện một cách tùy tiện hoặc thất thường. Vụ việc đang chờ giải quyết tại tòa án liên bang trong khi chính phủ liên bang bãi bỏ và thay thế các quy định này. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington v. Navy (U.S. District Court for the Western District of Washington (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Tây Washington)) Washington đã kiện Hải Quân Hoa Kỳ về việc mở rộng các hoạt động tại sân bay Growler trên Đảo Whidbey. Vào tháng 3 năm 2019, Navy cho phép mở rộng chương trình Growler, tăng số lượt cất và hạ cánh của máy bay Growler lên gần 100.000 lượt mỗi năm trong 30 năm tới. Growlers là loại máy bay tầm thấp để phá sóng liên lạc của kẻ địch. Chương trình tập luyện của máy bay bao gồm các lượt cất và hạ cánh thường xuyên, gây tiếng ồn. Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) cho rằng quá trình xem xét môi trường của Navy đối với việc mở rộng không đo lường tác động đến sức khỏe cộng đồng và động vật hoang dã tại khu vực và xung quanh đảo Whidbey. Tòa án ra phán quyết hỗ trợ Tiểu Bang, cho rằng Navy đã vi phạm National Environmental Policy Act (Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia). Vụ việc đang chờ giải quyết tại tòa án liên bang để đưa ra phán quyết về biện pháp khắc phục cho vi phạm. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Puget Soundkeeper Alliance, et al. v. The United States Department of the Navy, et al. (U.S. District Court for the Western District of Washington (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Tây Washington)) Washington được trao tư cách Nguyên Đơn-Can Thiệp trong vụ kiện liên quan đến Clean Water Act (Đạo Luật Nước Sạch), nhằm phản đối việc U.S. Navy cạo các thân tàu đã ngừng hoạt động, khiến các kim loại và các chất ô nhiễm khác xâm nhập vào Sinclair Inlet. Việc nhiễm các chất này có thể gây hại cho sinh vật biển trong chuỗi thức ăn, bao gồm cá hồi và cá kình. Năm 2020, Navy đồng ý thực hiện Consent Decree (Sắc Lệnh Đồng Thuận) trong thời hạn 10 năm, áp đặt lệnh ngừng nạo vét trong nước đối với các tàu không hoạt động tại tất cả các vùng nước của Washington, yêu cầu Hải Quân thực hiện các biện pháp khắc phục tại chỗ. Ngoài ra, Hải Quân đã đồng ý chi trả phí luật sư cho Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) và các nguyên đơn khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington, et al. v. U.S. Department of the Interior (U.S. District Court for the District of Montana (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Montana)) Washington cùng 3 tiểu bang khác đã kiện chính quyền Trump về chương trình cho thuê quyền khai thác than trên đất công, làm tăng đáng kể lượng tàu chở than qua tiểu bang Washington. Vụ kiện phản đối quyết định của Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zinke về việc khởi động lại chương trình cho thuê quyền khai thác than liên bang mà không bổ sung hoặc thay thế nghiên cứu môi trường tồn tại gần 40 năm. Tòa án đã ra phán quyết ủng hộ Tiểu Bang, tuyên bố rằng Department of Interior (Bộ Nội Vụ) không tuân thủ đúng quy định của National Environmental Policy Act (Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington v. Monsanto Corp. (King County Superior Court (Toà Án Tối Cao Quận King)) Tiểu Bang Washington là tiểu bang đầu tiên trong cả nước đưa ra các khiếu nại pháp lý phản đối Monsanto Corporation về ô nhiễm tồn đọng từ quá trình sản xuất, bán hàng, sử dụng và xử lý biphenyls polychlorinated (PCB). Washington cáo buộc Monsanto biết rõ về các mối nguy hiểm của việc sản xuất và bán các hợp chất PCB đối với môi trường và sức khỏe con người cũng như sự khó phân hủy trong môi trường, nhưng Monsanto vẫn tiếp tục sản xuất và bán chúng để tối đa hóa lợi nhuận. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, sau hơn 3 năm kiện tụng, Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) thông báo rằng Monsanto sẽ phải trả $95 triệu cho Washington để giải quyết vụ kiện này. Để biết chi tiết quyết định, nhấp vào đây. Để biết thêm thông tin về vụ kiện, nhấp vào đây.

Washington v. Moniz (Perry) (U.S. District Court for the Eastern District of Washington (Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Đông Washington)) Washington đã cùng với Hanford Challenge, tổ chức giám sát quyền của người lao động tại Hanford, United Association of Plumbers and Steamfitters Local No. 598, kiện Department of Energy (Sở Năng Lượng) đối với việc để người lao động tiếp xúc với hơi độc trong bể chứa chất độc hại từ hỗn hợp chất thải hạt nhân và hóa chất được lưu trữ tại Hanford Nuclear Reservation. Tiểu bang cáo buộc rằng việc Energy cho phép hơi chưa được xử lý từ các bể thoát ra ngoài và tiếp xúc với người lao động tại Hanford đã tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng và đáng kể theo Resource and Conservation Recovery Act (RCRA, Đạo Luật Phục Hồi Bảo Tồn và Tài Nguyên) của liên bang. Vụ kiện đã được giải quyết với thỏa thuận của Chính Quyền Liên Bang cam kết cải thiện đáng kể về độ an toàn và công nghệ, đồng thời thỏa thuận thanh toán các khoản phí pháp lý của tiểu bang. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Washington, et al. v. Pruitt (9th Circuit Court of Appeals (Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 9)) Washington, cùng với một số tiểu bang khác và nhiều nhóm môi trường, đã đệ đơn kiện Environmental Protection Agency (EPA, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) vì EPA đã không điều chỉnh hợp lý việc sử dụng thuốc trừ sâu chứa chlorpyrifos. EPA đã không hành động trong khi thực tế các đánh giá rủi ro của chính họ cho thấy chất chlorpyrifos gây hại cho não của trẻ em ở mức độ thấp do sử dụng thực phẩm và/hoặc có trong nguồn nước ngầm. Theo Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Đạo Luật Thực Phẩm, Dược Phẩm Và Mỹ Phẩm Liên Bang), Washington cùng các tiểu bang và tổ chức nguyên đơn khác lập luận rằng EPA không thể duy trì mức dung nạp chlorpyrifos hiện có do rủi ro. Ban hội thẩm của U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit đã ra phán quyết có lợi cho các tiểu bang và ra lệnh cho EPA đưa ra quyết định đối với các đơn đề nghị việc EPA không hành động. Washington và các tiểu bang khác đã trở lại tòa án sau khi EPA từ chối các đơn đề nghị. Vụ việc này đang chờ xử lý tại Ninth Circuit Court of Appeals.

Hỗ Trợ Tuân Thủ Luật Môi Trường

Washington Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Washington) không thể cung cấp tư vấn pháp lý cho các công dân. Tuy nhiên, Washington Governor’s Office for Regulatory Innovation and Assistance (ORIA, Văn Phòng Hỗ Trợ và Đổi Mới Quy Định của Thống Đốc Washington) có rất nhiều thông tin về các thủ tục cấp phép môi trường. ORIA có một số tài liệu trực tuyến, bao gồm bảng câu hỏi về dự án để dễ dàng xác định các giấy phép hoặc phê duyệt nào cần thiết cho một dự án cụ thể. ORIA cũng có thể trả lời các câu hỏi cụ thể về các giấy phép và phê duyệt của Washington State (Tiểu Bang Washington).

Nhấp vào đây để truy cập trang web Giấy Phép Môi Trường của ORIA


Cơ Sở Năng Lượng

Ai đảm nhận vai trò Counsel for the Environment?

Liên Hệ Với CFE:

Bill Sherman
Trưởng Phòng, Phòng Bảo Vệ Môi Trường
(206) 442-4485
bill.sherman@atg.wa.gov

Attorney General's Counsel for the Environment (CFE, Cố Vấn Môi Trường của Tổng Chưởng Lý) đại diện cho công chúng và mối quan tâm trong việc bảo vệ môi trường đối với đề xuất phát triển các cơ sở năng lượng lớn, phi thủy điện ở tiểu bang Washington. Các dự án có vấn đề đang được xem xét bởi Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Hội Đồng Đánh Giá Cơ Sở Năng Lượng) của tiểu bang.

Theo luật tiểu bang, Tổng Chưởng Lý bổ nhiệm Trợ Lý Tổng Chưởng Lý làm Cố Vấn Môi Trường (CFE) khi EFSEC nhận được đơn đăng ký địa điểm để xem xét. CFE độc lập với:

 • EFSEC;
 • Các cơ quan tiểu bang khác; và
 • Các bên liên quan đến đề xuất đơn đăng ký địa điểm.

Counsel for the Environment làm những công việc gì?

Counsel for the Environment (Cố Vấn Môi Trường) đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét tổng thể dự án. Trách nhiệm của họ bao gồm thu thập ý kiến đóng góp của công chúng, cung cấp thông tin chung liên quan đến quy trình của Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Hội Đồng Đánh Giá Cơ Sở Năng Lượng), giúp công dân thông báo cho EFSEC về mối lo ngại của họ và tham gia vào quy trình xem xét.

CFE tích cực đánh giá các tác động môi trường từ dự án đối với cộng đồng địa phương và tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang. Khi dự án có khả năng dẫn đến các tác động môi trường đáng kể, CFE ủng hộ các biện pháp phòng tránh và/hoặc giảm thiểu các tác động đó. Các tác động môi trường thường liên quan đến việc xác định vị trí của cơ sở năng lượng lớn bao gồm:

 • Chất Lượng Không Khí
 • Chất Lượng Nước
 • Nguồn nước có sẵn
 • Môi Trường Sống của Cá & Động Vật Hoang Dã
 • Bồi Lắng & Kiểm Soát Xói Mòn
 • Phát Thải Khí Nhà Kính
 • Tiếng Ồn
 • Tác Động Thẩm Mỹ

Các Dự Án Đã Được Đại Diện Đánh Giá

Tesoro Savage Petroleum Terminal LLC.Vào ngày 29 tháng 8 năm 2013, Tesoro Savage Petroleum Terminal LLC đã nộp Application for Site Certification (Đơn Xin Chứng Nhận Địa Điểm) để xây dựng và vận hành Tesoro Savage Vancouver Energy Distribution

Terminal (Dự án). Dự án chủ yếu bao gồm việc tiếp nhận và lưu trữ tạm thời trung bình tối đa 360.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ vùng Trung Tây Bắc Mỹ tại Cảng Vancouver ở Quận Clark. Dầu thô sẽ được tiếp nhận qua đường sắt, bốc dỡ và lưu kho tạm thời tại chỗ, sau đó được chất lên các tàu biển, chủ yếu để vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở Bờ Tây.

Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Hội Đồng Đánh Giá Cơ Sở Năng Lượng) cho biết việc phát hành công khai dự thảo Environmental Impact Statement (EIS, Tuyên Bố Tác Động Đến Môi Trường) theo State Environmental Policy Act (SEPA, Đạo Luật Chính Sách Môi Trường của Tiểu Bang) sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2015. Công chúng sẽ được EFSEC thông báo khi bản dự thảo EIS phát hành. Công chúng sẽ có tối thiểu 30 ngày để xem lại và đóng góp ý kiến về bản dự thảo EIS. Quy trình chứng nhận của EFSEC cũng yêu cầu EFSEC tổ chức các phiên điều trần xem xét đối với dự án được đề xuất. Có thể tìm thấy ngày diễn ra phiên điều trần theo lịch trình và các bản biện hộ đã nộp tại: http://www.efsec.wa.gov/Tesoro-Savage.html.


Truy Tố Tội Phạm Môi Trường

Tổng Quan

Attorney General’s Environmental Protection Division (Phòng Bảo Vệ Môi Trường của Tổng Chưởng Lý) điều tra và truy tố các vi phạm nghiêm trọng luật môi trường của tiểu bang. Chúng tôi làm việc với U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ), Department of Ecology (Sở Sinh Thái), Department of Fish and Wildlife (Sở Cá và Động Vật Hoang Dã), Department of Natural Resources (Sở Tài Nguyên) của tiểu bang và các cơ quan khác của tiểu bang, liên bang. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Công Tố Viên của quận và United States Attorneys for the Western and Eastern Districts of Washington (Luật Sư Hoa Kỳ cho các Quận Phía Tây và Phía Đông của Washington). Tổng Chưởng Lý Ferguson đã phát triển chương trình tội phạm môi trường vào năm 2013. Kể từ thời điểm đó, văn phòng của chúng tôi đã đưa ra các vụ truy tố tội phạm môi trường có hơn 30 bản án hình sự và gần $5 triệu tiền phạt, hình phạt và lệnh bồi thường.

Báo Cáo Tội Phạm Môi Trường

Nếu quý vị biết về các tội phạm môi trường bị nghi ngờ ở tiểu bang Washington:
Nhấp vào đây để điền Environmental Crime Report Form (Biểu Mẫu Báo Cáo Tội Phạm Môi Trường)

Ghi chú: Biểu mẫu này nhằm thông báo cho Attorney General's Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) về các tội phạm môi trường tiềm ẩn nhưng không nhằm mục đích thay thế cho việc báo cáo sự cố tràn, rò rỉ hoặc hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng khác cho Washington Emergency Management Division (Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Washington), National Response Center (Trung Tâm Phản Hồi Quốc Gia) hoặc những nhân viên phản hồi khẩn cấp tại địa phương.

Để báo cáo sự cố tràn, rò rỉ hoặc xả thải, hãy gọi cho Washington's Emergency Management Division (Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp của Washington) theo số 1-800-258-5990.

Để báo cáo trường hợp khẩn cấp, vui lòng quay số 911 ngay lập tức.

Nhấp vào đây để đọc Tờ Thông Tin Về Tội Phạm Môi Trường của Attorney General's Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý)
Tìm thêm thông tin về các tội phạm môi trường ở tiểu bang Washington, bao gồm cả việc điều tra và truy tố.

Các Vụ Việc Tiêu Biểu

Electron Hydro LLC & Thom Fischer Washington đã nhận được lời nhận tội từ công ty và giám đốc điều hành của công ty lắp đặt bất hợp pháp bãi cỏ, có chứa vụn cao su, ở sông Puyallup trong quá trình thực hiện dự án thủy lực. Các bị cáo đã đồng ý đề nghị cho bản án yêu cầu họ phải đóng $1.000.000 tiền phạt và tiền bồi thường. Để biết thêm thông tin về vụ việc này, vui lòng nhấp vào đây.

Pacific Foundation/Columbia Pacific Construction/Nicholas Ackerill/Sierra Santa Fe Trong các vụ việc riêng biệt, Washington đã nhận được lời nhận tội từ các công ty và một cá nhân đã loại bỏ bất hợp pháp thiết bị kiểm soát khí thải diesel khỏi xe tải vi phạm Washington Clean Air Act (Đạo Luật Không Khí Sạch của Washington).

State v. Cayo (Mason County District Court (Tòa Án Quận Mason)) Washington đã kết án một người đàn ông lấp đất và làm thay đổi dòng chảy của sông Tahuya ở Quận Mason. Hành động của ông Cayo đã gây ra thiệt hại đáng kể cho môi trường sống và động vật hoang dã, bao gồm cả các loài cá hồi và cá hồi đầu thép đang có nguy cơ tuyệt chủng, vi phạm đạo luật kiểm soát ô nhiễm nước và đạo luật quản lý bờ biển. Ông Cayo nhận án tù, án tù treo và bị buộc phải bồi thường thiệt hại do ông gây ra cho dòng sông.

State v. George Campbell and Broadband Environmental Service, Inc. (King County Superior Court (Tòa Án Tối Cao Quận King) Washington đã nhận được lời nhận tội về tội nhẹ và trọng tội đối với vụ việc dữ liệu chất lượng nước bị làm sai lệch. Từ năm 2012-2014, George Campbell và công ty của ông, Broadband Environmental Service, Inc., đã làm giả dữ liệu chất lượng nước trong các báo cáo liên quan đến nước tái chế được sử dụng trong các cuộc diễn tập chữa cháy. Do việc giả mạo dữ liệu, nước bị ô nhiễm không đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang, có chứa vi khuẩn fecal coliform, được phép tiếp xúc với lính cứu hỏa. Ông Campbell nhận án tù treo, 2 năm quản chế, đồng thời phải bồi thường và nộp phạt.

State v. Ryan Lewis and Cleaner Pressure Washing, LLC (Pierce County Superior Court (Tòa Án Tối Cao Quận Pierce)) Washington đã nhận được lời nhận tội từ một cá nhân và công ty bị buộc tội lừa đảo dịch vụ tiện ích công cộng, thải các chất độc hại bất hợp pháp và liều lĩnh gây nguy hiểm. Các bản án bắt nguồn từ hoạt động của dịch vụ rửa xe tải của Ryan Lewis, chủ sở hữu Cleaner Pressure Washing, LLC. Cơ sở kinh doanh của ông Lewis đã xả nước thải bất hợp pháp có hàm lượng kẽm và axit cao từ cơ sở vào đường ống thoát nước vệ sinh. Một công nhân bị rơi vào cơ sở đánh bắt lộ thiên chứa đầy axit flohydric. Ông Lewis và công ty của ông đã vi phạm đạo luật kiểm soát ô nhiễm nước và đạo luật quản lý chất thải nguy hại, nhận án tù treo, nộp tiền phạt và tiền bồi thường.

State v. Rooney (Snohomish County Superior Court (Tòa Án Tối Cao Quận Snohomish)) Trong vụ việc đầu tiên kết thúc theo Washington Animal Trafficking Act (Đạo Luật Buôn Lậu Động Vật của Washington), được thông qua theo sáng kiến vào năm 2015, Washington đã kết án với trọng tội, theo đó bị cáo bán các mặt hàng làm từ ngà voi có nguy cơ tuyệt chủng. Bị cáo đã bị kết án 15 ngày tù giam, 30 ngày giám sát điện tử tại nhà, phạt $10.000 và $4.000 tiền phạt tội hình sự về động vật hoang dã cho Department of Fish & Wildlife (Sở Cá & Động Vật Hoang Dã) của tiểu bang để giúp tài trợ cho việc thực thi trong tương lai. Ngoài những món đồ mà bị cáo đã bán cho các thám tử của Sở Fish & Wildlife, trong đó xét nghiệm di truyền xác nhận là ngà voi, bị cáo cũng đã bị tịch thu hơn 1.500 món đồ tương tự được tìm thấy trong nhà của mình.

Để biết thêm thông tin về vụ việc này, vui lòng nhấp vào đây.

State v. Pillon (King County Superior Court (Tòa Án Tối Cao Quận King)) Washington đã nhận được phán quyết có tội tại phiên tòa đối với trọng tội Vi Phạm Hazardous Waste Management Act (Đạo Luật Quản Lý Chất Thải Nguy Hại), trọng tội Phá Hoại Phương Tiện Không Có Giấy Phép và trọng tội Đổ Bỏ Chất Thải Rắn Bất Hợp Pháp. Bị cáo đã xử lý bất hợp pháp rác thải sinh hoạt, công nghiệp và xây dựng trên phần lớn khu đất rộng 10 mẫu Anh, có nơi cao tới 5 tầng. Chất thải bao gồm hàng chục phương tiện bị hỏng — bao gồm xe cứu hỏa, xe buýt và thuyền — hàng trăm lốp xe và các thùng chứa hóa chất không được đánh dấu, mỗi thùng lớn tới 55 gallon. Bị cáo bị kết án 30 ngày tù giam, $15.000 tiền phạt và phải thanh toán $3,8 triệu phí dọn dẹp chất thải rắn.

Để biết thêm thông tin về vụ việc này, vui lòng nhấp vào đây.

Quý vị muốn nhận thông báo về những diễn biến tiếp theo đối với các vấn đề môi trường?
Nhấp vào đây!